قصر زرین , لوستر کاپ الین
کاپ الین
26 دسامبر, 2019
قصر زرین , لوستر کاپ دیبا
کاپ دیبا
13 دسامبر, 2019
قصر زرین , لوستر در طوقه دیبا

درطوقه دیبا سایزبندی