قصر زرین , لوستر کاپ الین
کاپ الین
۵ دی, ۱۳۹۸
قصر زرین , لوستر کاپ دیبا
کاپ دیبا
۲۲ آذر, ۱۳۹۸
قصر زرین , لوستر در طوقه دیبا

درطوقه دیبا سایزبندی