درب طوقه کندو
12 ژانویه, 2019
شاخک اسلیمی بزرگ
12 ژانویه, 2019

درب طوقه ساکا