درب طوقه کندو
۲۲ دی, ۱۳۹۷
شاخک اسلیمی بزرگ
۲۲ دی, ۱۳۹۷

درب طوقه ساکا