قصر زرین , لوستر زنبق کاج
زنبق کاج
26 دسامبر, 2019
قصر زرین , لوستر کاپ الین
کاپ الین
26 دسامبر, 2019
قصر زرین , لوستر در طوقه فرهی

درب طوقه فرهی نمای 1