قصر زرین , لوستر کاپ دیبا
کاپ دیبا
13 دسامبر, 2019
رُزت شماره ۲
13 ژانویه, 2019

رزت شماره 1 نمای 1