قصر زرین , لوستر کاپ دیبا
کاپ دیبا
۲۲ آذر, ۱۳۹۸
رُزت شماره ۲
۲۳ دی, ۱۳۹۷

رزت شماره 1 نمای 1