قطعات لوستر قصر زرین , لوستر طوقه بیضی
طوقه گلدار بیضی
۳۰ فروردین, ۱۴۰۰
قطعات لوستر قصر زرین , لوستر رینگ کاج
رینگ کاج
۲۵ فروردین, ۱۴۰۰
قطعات لوستر قصر زرین , لوستر رینگ صدف

رینگ صدف سایزبندی