رُزت شماره ۲
13 ژانویه, 2019
قصر زرین , لوستر زنبق گل
زنبق گل
13 ژانویه, 2019

زنبق ارشیا