زنبق ستاره
۲۳ دی, ۱۳۹۷
زنبق گل برگ
۲۳ دی, ۱۳۹۷
قصر زرین , لوستر زنبق 12 پر

زنبق 12 پر سایز بندی 3