قطعات لوستر قصر زرین , لوستر زنبق ایتالیا
زنبق ایتالیا
13 ژانویه, 2019
زنبق نیلوفر
13 ژانویه, 2019

زنبق لیانا