قصر زرین , سرویس چینی لوستر مدل راه راه
سرویس راه راه
۵ دی, ۱۳۹۸
قصر زرین , ستون سرامیکی لوستر چهار مجسمه
سرویس چهار مجسمه
۵ دی, ۱۳۹۸
قصر زرین , ستون سرامیکی لوستر انگوری شالدار

ستون انگوری شالدار بزرگ و کوچک