قصر زرین , لوستر زنبق دیبا
زنبق دیبا
۱۴ اردیبهشت, ۱۴۰۰
قطعات لوستر قصر زرین , زیر دستگاه
زیر دستگاه توری ۲۰
۵ اردیبهشت, ۱۴۰۰
قطعات لوستر قصر زرین , لوستر شاخه بامشاد دوشعله

شاخه بامشاد دوشعله سایزبندی