قطعات لوستر قصر زرین , لوستر گل یاس
گل یاس
14 فوریه, 2021
قطعات لوستر قصر زرین , لوستر شاخه شمعدانی
شاخه شمعدانی سه شعله
9 فوریه, 2021
قطعات لوستر قصر زرین , لوستر شاخه شمعدانی

شاخه شمعدانی چهار شعله