قصر زرین , چراغ تزئینی پایه میلاد
پایه میلاد
26 دسامبر, 2019
قصر زرین , لوستر زنبق کاج
زنبق کاج
26 دسامبر, 2019
قصر زرین , لوستر شاخه گلناز دوشعله

شاخه گلناز دوشعله