قصر زرین , لوستر زنبق آفتاب
زنبق آفتاب
20 ژانویه, 2021
قصر زرین , لوستر در طوقه ترمه
درب طوقه ترمه
2 ژانویه, 2021
قصر زرین , لوستر شاخه گلوریا

شاخه گلوریا S