قصر زرین , لوستر زنبق آفتاب
زنبق آفتاب
۱ بهمن, ۱۳۹۹
قصر زرین , لوستر در طوقه ترمه
درب طوقه ترمه
۱۳ دی, ۱۳۹۹
قصر زرین , لوستر شاخه گلوریا

شاخه گلوریا S