قصر زرین , ستون سرامیکی لوستر چهار مجسمه
سرویس چهار مجسمه
26 دسامبر, 2019
قصر زرین , لوستر در طوقه گل سرخی
درب طوقه گل سرخی
26 دسامبر, 2019
قصر زرین , لوستر شاخه یاس دوشعله

شاخه یاس دوشعله نمای 1