قطعات لوستر قصر زرین , لوستر شاخه شمعدانی
شاخه شمعدانی دوشعله
7 فوریه, 2021
قطعات لوستر قصر زرین , لوستر پولکی
پولکی
3 فوریه, 2021
قصر زرین , لوستر شاخک یو

شاخک یو (U)