قصر زرین , واسط لوستر, مبدل لوستر
واسط شمعدانی بزرگ
۱۸ فروردین, ۱۴۰۰
قصر زرین , لوستر برگ گل رز دنباله دار
برگ گل رز دنباله دار
۱۴ فروردین, ۱۴۰۰
قصر زرین , لوستر طوقه

طوقه لوستر سه خط