قصر زرین , واسط لوستر, مبدل لوستر
واسط شمعدانی بزرگ
7 آوریل, 2021
قصر زرین , لوستر برگ گل رز دنباله دار
برگ گل رز دنباله دار
3 آوریل, 2021
قصر زرین , لوستر طوقه

طوقه لوستر سه خط