قصر زرین , چراغ تزئینی پایه شبنم
پایه شبنم
26 دسامبر, 2019
قصر زرین , لوستر شاخه گلناز دوشعله
شاخه گلناز دوشعله
26 دسامبر, 2019
قصر زرین , چراغ تزئینی پایه میلاد

پایه میلاد نمای 1