قصر زرین , لوستر در طوقه دیبا
درب طوقه دیبا
۲۲ آذر, ۱۳۹۸
رُزت شماره ۱
۲۳ دی, ۱۳۹۷
قصر زرین , لوستر کاپ دیبا

کاپ دیبا سایزبندی