قصر زرین , لوستر شاخک یاس بلند
شاخک تاج گل یاس بلند
12 ژانویه, 2019
شاخه فلورانس بزرگ
12 ژانویه, 2019

کفی دیواری طاووس