قطعات لوستر قصر زرین , لوستر گل ستاره
گل ستاره
16 فوریه, 2021
قطعات لوستر قصر زرین , لوستر شاخه شمعدانی
شاخه شمعدانی چهارشعله
12 فوریه, 2021
قطعات لوستر قصر زرین , لوستر گل یاس

گل یاس