قطعات لوستر قصر زرین , لوستر گل ستاره
گل ستاره
۲۸ بهمن, ۱۳۹۹
قطعات لوستر قصر زرین , لوستر شاخه شمعدانی
شاخه شمعدانی چهارشعله
۲۴ بهمن, ۱۳۹۹
قطعات لوستر قصر زرین , لوستر گل یاس

گل یاس